Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 • Галузева професійна громадська організація, що об’єднує фахівців економічних служб підприємств агропродовольчого сектору економіки та провідних науковців.
 • Діяльність започатковано з 1992р.
 • Член Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів – регіональної групи Міжнародної федерації бухгалтерів.
 • Член громадських рад при Міністерстві фінансів України і Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Інститут обліку і фінансів

 • Створений для виконання науково-освітніх завдань Федерації
 • Входить до складу Національної академії аграрних наук
 • Включений до Реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
 • Діяльність ліцензована Міністерством освіти
  і науки та координується Міністерством аграрної політики та продовольства
 • Здійснює навчання бухгалтерів за програмами САРА, CAPS, СІРА, АССА DipIFR rus

Бухгалтерський портал
Облік і фінанси АПК

З 2004 року формує невід’ємну складову інформаційного забезпечення професійної діяльності працівників обліково-фінансових служб агропромислового сектору економіки.

Облік і фінанси

Науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів, заснований у 2004 році. Індексується в семи міжнародних каталогах та наукометричних базах. Внесений до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (Постанова Президії ВАК України від 06.10.2010 року № 1-05/6).